JAめむろ収穫感謝祭

いつ:
2019年11月23日 全日
2019-11-23T00:00:00+09:00
2019-11-24T00:00:00+09:00
どこで:
JAめむろ本部事務所東側敷地特設会場
芽室町西4条南1丁目1番地9
連絡先:
同実行委員会事務局(JAめむろ営農部営農情報課)
0155-62-2313